PSICOPEDAGOGIA

Reeducacions

 

La reeducació psicopedagògica s'entén com un tractament, de base psicoanalítica, que té com a objectiu millorar la relació que té l'infant o adolescent amb els seus processos d'aprenentatge.

Basant-nos sempre en la relació que s'estableix entre el terapeuta i l'infant o jove, i a partir del treball amb diversos materials, s'aconsegueix una millor integració de les funcions bàsiques per l'aprenentatge (concentració, atenció, memòria...).

En alguns casos és recomanable un tractament combinat de reeducacions i psicoteràpia per tal d'incidir en tots els àmbits del pacient.

La reeducació psicopedagògica pot ser indicada tant a infants en Educació Infantil o Primària com a adolescents quan mostren problemes en l'adquisició de coneixements o dificultats en l'aprenentatge i que no han estat solucionats amb reforç escolar. Pot ser indicada també quan l'infant o jove pateix alguna problemàtica que l'està afectant directament en el seu rendiment escolar.

 

Sponsors

Social